Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) van Balans

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

  • het mede organiseren van allerlei activiteiten op school;
  • de contacten onderhouden tussen ouders en team;
  • het coördineren en afstemmen van ouderhulp;
  • de ouderbijdrage beheren.  

 

Mijn naam is Anne van der Kaaden. Ik ben getrouwd met Gertjan en moeder van Seth en Joas (11 en 9 jaar oud). Sinds januari 2020 ben ik de voorzitter van de OR. Door deze rol op me te nemen, wil ik betrokken zijn bij het onderwijs dat mijn kinderen volgen en hoop ik daar, mede ook in praktische zin, een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.Mijn naam is Laila van Veldhuizen-Mejouh en ben werkzaam bij Rijkswaterstaat. Ik ben getrouwd met Henry en ben moeder van 3 kinderen. Sorena zit op de middelbare school, Yasser en Dani zitten op Balans. Ik heb Balans zien starten in het noodgebouw en zien groeien tot de grote school die het nu is. Binnen de OR wil ik bijdragen aan het organiseren van activiteiten voor onze kinderen, zodat zij een leuke basisschoolperiode hebben.Mijn naam is Jeroen van Noort en ben penningmeester van de Ouderraad Balans. Ik ben getrouwd met Simone (ook klassenouder en betrokken bij diverse activiteiten op school). We hebben 2 kinderen; Caitlin in groep 8 en Tyler in groep 6. Ik vind het erg belangrijk betrokken te zijn bij de school en via de ouderraad wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. Hierbij doe ik vooral veel  achter de schermen, waaronder het beheren van de ouderbijdrage, de facturatie ervan en de administratie.Mijn naam is Luigi Cassaro. Ik ben getrouwd met Roona en we hebben 2 zoontjes. Damiano zit in groep 8 en Kiano in groep 6. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij school en onze kinderen vandaar dat ik al sinds de oprichting in de ouderraad zit. De eerste 3 jaar ben ik penningmeester geweest en de afgelopen 4 jaar ben ik secretaris. We zijn altijd opzoek naar ouders die ook graag in de ouderraad willen als algemeen lid of bestuurslid. Als u vragen heeft over de ouderraad of een vergadering wil bij wonen kunt u altijd een mail sturen naar orbalans@wereldkidz.nl


 

statuten (1).docx 2020-11-19 notulen OR.docx
notulen 22 september.docx