Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) van Balans

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

  • het mede organiseren van allerlei activiteiten op school;
  • de contacten onderhouden tussen ouders en team;
  • het coördineren en afstemmen van ouderhulp;
  • de ouderbijdrage beheren.

statuten.docx