Gedeelde verantwoordelijkheid

Werken vanuit een teamgecentreerde arbeidsorganisatie

Op WereldKidz Balans wordt gewerkt in onderwijsteams. In deze teams zijn de leerkrachten van meerdere groepen gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen in dit onderwijsteam. In deze professionele leergemeenschappen wordt samen geleerd, kennis over de kinderen gedeeld, de doorgaande lijn bewaakt, geadviseerd over de juiste interventies en worden samen besluiten genomen over de onderwijsverbeteringen die worden ingevoerd. Elk onderwijsteam heeft een procesbegeleider die samen met de leden van het onderwijsteam de agenda van de overleggen bepaalt. In ieder onderwijsteam is het mogelijk een leerling (casus) te bespreken.

De leerkrachten in onderwijsteam 1/ 2/3 dragen samen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in deze groepen. De leerkrachten in onderwijsteam 4/ 5/ 6 en topklas 4/5  dragen samen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in deze groepen.  En de leerkrachten van groep 7 t/m 8 en topklas 6/7 en topklas 7/8 dragen samen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in deze groepen.  Door deze verantwoordelijkheid te delen is er altijd een team van experts aanwezig om samen te kijken naar wat het beste is voor de kinderen horend bij het onderwijsteam.

Procesbegeleider van onderwijsteam 1/ 2/3 is Kirsten Niessen, Rigtje Zegers waarnemend ivm zwangerschapsverlof.
Procesbegeleider van onderwijsteam 4/5/6 en topklas 4/5 is Marieke Loopstra. 
Procesbegeleider van onderwijsteam  7 / 8 en topklas 6/7 en topklas 7/8 is Juliettte Fanoy. 

De leerkrachten vergaderen regelmatig in deze onderwijsteams en daarnaast vindt drie keer per schooljaar een groepsbespreking in deze teams plaats waarbij de groep in kaart wordt gebracht en eventuele hulpvragen worden gesteld. De IB’er en schoolleider sluiten aan bij deze groepsbesprekingen.