Gymrooster

Groep 1 en 2:
Dinsdag- en donderdag ochtend ( speellokaal )

Groep 3:
Dinsdagochtend en donderdagochtend door juf Kirsten. 

Groep 4:
Dinsdagmiddag door juf Carina.

Groep 5:
Vrijdagmiddag door juf Mascha en meester Rene.

Groep 6:
Vrijdagmiddag door Juf Kirsten.

Groep 7/8
Vrijdagochtend door meester  Harm- Jan.

Topklas 4/5:
Vrijdagochtend door meester Harm- Jan en meester Rene.

Topklas 5/6:
Dinsdagochtend door juf Dagmar

Topklas 7/8:
Maandagochtend door juf Sandra