Anti-pestprotocol

Op WereldKidz Balans werken wij schoolbreed met de Kanjertraining. In dit protocol kunt u lezen hoe wij in de klas de Kanjertraining vormgeven. Hierbij gaan wij uit van het positieve van ieder kind en iedere volwassene; de wereld van vertrouwen. Dit houdt in dat wij ervan uit gaan dat kinderen en volwassenen met elkaar willen samenwerken en plezier willen maken. 

In dit protocol komen de volgende onderwerpen aan bod: doelen van de Kanjertraining, de uitgangspunten, wat doen we preventief en hoe doen we dat? Wat doen we als het mis gaat en hoe doen we dat? 

Dit protocol is geformuleerd vanuit de wij-vorm van school en ouders. Samen pakken wij deze situaties aan en zijn wij verantwoordelijk voor een sociaal veilige omgeving van ieder kind.

Sociale Veiligheid Protocol Balans 22-26.pdf