Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het forum voor ouders en ook leerkrachten om mee te praten en te beslissen over de belangrijkste ontwikkelingen op onze school.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Balans beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De maximale zittingstermijn is drie jaar. De MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding van de MR heeft overigens geen zitting in de ouderraad, maar onderhoudt wel contacten met de ouderraad. In het reglement van de MR staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming of ter advies. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en in het MR-reglement is vastgelegd voor welke besluiten dit geldt.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Wereldkidz gaat over de besluiten die gemeenschappelijk zijn of die meerdere scholen aangaan. De werkwijze is geregeld in het GMR-reglement en in de WMS.

Hoe is de MR samengesteld?

De MR cluster Veenendaal bestaat uit een evenredig aantal ouders en leerkrachten van elk van de vier scholen. Voor Balans nemen er 2 leerkrachten en 2 ouders deel aan de MR. 

U mag altijd aansluiten bij deze vergaderingen. We vinden het fijn als u zich hier vooraf voor aanmeld door een mail te sturen naar mrachtbaanbalans@wereldkidz.nl. 

De huidige MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding


            

Mijn naam is Remco Boogaard en ik ben 40 jaar oud. Ik ben woon samen met Ciska en samen zijn wij de trotse ouders van Tessa, die in groep 6 van Balans zit. 

Sinds april 2021 zit ik in de MR. Ik vind het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de school van Tessa. We hebben een gezamenlijk belang, namelijk de ontwikkeling van onze kinderen en leerlingen. Via de MR hoop ik dit te kunnen bewerkstelligen. 

Mijn naam is Bram Bos. Ik ben 36 jaar oud, getrouwd met Joanne en vader van Jeremy, die nu in groep 4 van Balans zit.

Sinds januari 2023 ben ik onderdeel van de MR. Mijn doel is om Balans te helpen door met een frisse blik van buiten het onderwijs kritisch mee te denken in de lopende vraagstukken en om de belangen van ouders en kinderen te waarborgen in de gesprekken over ontwikkelingen en groei van Balans.

 

Personeelsgeleding

image.png

Ik ben Debora Burger-Kuijpers en sinds augustus 2022 werkzaam op Balans. Graag denk ik mee en ga ik met ouders in gesprek over ons onderwijs.

Ik vind het interessant om processen te volgen en samen met de andere MR leden vanuit een ander perspectief te kijken naar het onderwijs

Helen Brandsma

Vijf jaar geleden ben ik als leerkracht gestart bij WereldKidz Balans. Het meedenken in de processen, die rondom het onderwijs geven plaatsvinden, vind ik erg interessant. Daarnaast zet ik mij graag in om samen met de andere MR leden positief kritisch naar ons onderwijs te kijken en het team te vertegenwoordigen. 

 

Vergaderdata 2023-2024

Dinsdag 26 september 2023 locatie WereldKidz Mozaiek Petenbos
Donderdag 30 november 2023 locatie WereldKidz Achtbaan 
Dinsdag 23 januari 2024 locatie WereldKidz Vlieger
Donderdag 21 maart 2024 locatie WereldKidz Balans
Donderdag 23 mei 2024 locatie WereldKidz Mozaiek Petenbos
Dinsdag 25 juni 2024 locatie WereldKidz Achtbaan

Heeft u nog een vraag?

Uw vragen kunt u altijd stellen via de mail: mrachtbaanbalans@wereldkidz.nl