Ouderparticipatie

Onder ouderparticipatie verstaan we de hulp die ouders op school bieden. Deze hulp kan naast de hand- en spandiensten ook bestaan uit onderwijsondersteunende activiteiten. 

Regelmatig zal er een mail komen of een oproep in de nieuwsbrief staan voor hulp. 
Aan het begin van het schooljaar zal er tijdens de informatie-avond in elke groep een lijst zijn waarop de activiteiten staan waar we dit schooljaar hulp voor kunnen gebruiken . U kunt zich dan gelijk opgeven voor een van de activiteiten om ons te helpen en de datum in uw agenda zetten. 

Met de keuze van de hulp bij onderwijsondersteunende activiteiten willen we uiterst zorgvuldig en zinvol omgaan. Ten aanzien van de onderwijs- ondersteunende taken maken we vooraf bindende afspraken met de “hulpouders”.

Belangrijk daarbij is in ieder geval dat de privacy van ieder kind wordt gewaarborgd en dat de hulp op adequate wijze wordt gegeven.