Voor nieuwe ouders

Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Ruim twee jaar voordat uw kind vier wordt, kunt u het aanmelden bij ons op school. De aanmelding van uw kind vindt plaats na een informatiemoment op school.  

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind bieden wij u de gelegenheid om een informatiemoment bij te wonen. U krijgt allereerst algemene informatie over WereldKidz Balans waarna u een rondleiding door de school krijgt.

De informatiemomenten voor het schooljaar 2022-2023 zullen plaatsvinden op:
maandag 12 september van 09.00 tot 10.00 uur
woensdag 12 oktober van  09.00 tot 10.00 uur
vrijdag 11 november van 09.00 tot 10.00 uur

Om iedereen in de gelegenheid te stellen voldoende vragen etc. te stellen houden wij rekening met een maximaal aantal deelnemers. Om die reden willen wij u verzoeken om u tijdig aan te melden door het versturen van een e-mail naar tamaradevries@wereldkidz.nl

Voor nieuwe, al naar school gaande, kinderen vragen wij u contact met ons op te nemen.

Na verwerking van de inschrijfgegevens ontvangt u een bewijs van voorlopige inschrijving.

In de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind, mag het 4 dagdelen naar school om kennis te maken met de groep en de leerkracht. De leerkracht neemt hiervoor contact met u. 

De eerste officiële lesdag is altijd de dag waarop het kind vier jaar wordt.

Wordt uw kind in de week voor Sinterklaas 4 jaar, dan mag uw kind na de Sinterklaasviering starten. Wordt uw kind 2 weken voor de zomervakantie 4 jaar, dan start uw kind direct na de zomervakantie. Dit is vanwege de extra drukte die deze periodes met zich meebrengen.

De kinderen die direct na de zomervakantie op school komen, worden uitgenodigd voor de zogenaamde doorschuifmorgen. Dit is de laatste woensdag van het schooljaar. Tijdens deze ochtend maken de kinderen kennis met de leerkracht en de groep.

Bij de indeling van de groepen houden we rekening met diverse factoren: het aantal leerlingen in de groep met specifieke onderwijsbehoeften, de verdeling jongens/meisjes en de grootte van een groep.

Het moment van inschrijving bepalend is voor plaatsing, dit betekent dat het zo is dat broertjes en zusjes niet met voorrang geplaatst worden, schrijf uw kinderen dus op tijd in.