Voor nieuwe ouders

Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Ruim twee jaar voordat uw kind vier wordt, kunt u het aanmelden bij ons op school. De aanmelding van uw kind vindt plaats na een informatiemoment op school. 

De data van informatiemomenten & rondleidingen in 2020-2021 zijn

In verband met het Corona virus wordt momenteel naar een passende vorm gezocht om u als nieuwe ouder, goed te kunnen informeren. U kunt hiervoor contact opnemen met Marit Stienstra, maritstienstra@wereldkidz.nl

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind bieden wij u de gelegenheid om een informatiemoment bij te wonen. U krijgt allereerst algemene informatie over WereldKidz Balans waarna u een rondleiding door de school krijgt. Na de rondleiding kunt u uw kind direct aanmelden. 

Kinderen die geboren zijn voor 2017 kunnen aangemeld worden maar komen op een reservelijst.

Voor nieuwe, al naar school gaande, kinderen vragen wij u contact met ons op te nemen.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan een informatiemoment en rondleiding

Aanmelden is niet verplicht maar als u uw aanwezigheid aankondigt stellen wij dat zeer op prijs. U kunt zich aanmelden en eventuele informatie opvragen bij Marit Stienstra, maritstienstra@wereldkidz.nl

Komen de informatiemomenten u echt niet uit, dan is het altijd mogelijk een persoonlijke afspraak op een ander moment te maken.

Na verwerking van de inschrijfgegevens ontvangt u een bewijs van voorlopige inschrijving.

In de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind, mag het 4 dagdelen naar school om kennis te maken met de groep en de leerkracht. De leerkracht neemt hiervoor contact met u. 

De eerste officiële lesdag is altijd de dag waarop het kind vier jaar wordt.

Wordt uw kind in de week voor Sinterklaas 4 jaar, dan mag uw kind na de Sinterklaasviering starten. Wordt uw kind 2 weken voor de zomervakantie 4 jaar, dan start uw kind direct na de zomervakantie. Dit is vanwege de extra drukte die deze periodes met zich meebrengen.

De kinderen die direct na de zomervakantie op school komen, worden uitgenodigd voor de zogenaamde doorschuifmorgen. Dit is de laatste woensdag van het schooljaar. Tijdens deze ochtend maken de kinderen kennis met de leerkracht en de groep.

Bij de indeling van de groepen houden we rekening met diverse factoren: het aantal leerlingen in de groep met specifieke onderwijsbehoeften, de verdeling jongens/meisjes en de grootte van een groep.

Het moment van inschrijving bepalend is voor plaatsing, dit betekent dat het zo is dat broertjes en zusjes niet met voorrang geplaatst worden, schrijf uw kinderen dus op tijd in.