Welkomstwoord

Welkom op de website van WereldKidz Balans!

Onze school

Bent u op zoek naar een goede, vertrouwde en prettige school voor uw zoon of dochter? WereldKidz Balans is een openbare school waar leerkrachten kinderen begeleiden het optimale uit zichzelf te halen door doelgericht, toekomstgericht en talentgericht te werken. Dat doen we door te werken vanuit onze kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie.  

We houden rekening met elkaar, gaan respectvol met elkaar om en zorgen voor een gezellige sfeer waarin goed geleerd kan worden. Kortom; gewoon goed onderwijs!

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald in 2023. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat 'Welbevinden'. 


 

WereldKidz Veenendaal 

We werken in het cluster Veenendaal nauw samen met Wereldkidz Mozaïek Petenbos , Wereldkidz Achtbaan en Wereldkidz de Vlieger. De pijlers van onze scholen zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling en het werken met onderwijsarrangementen. 

Op onze locaties werken wij met vijf arrangementen:
- Zeer intensief arrangement
- Intensief arrangement
- Basis arrangement
- Verdiept arrangement (o.a. Plusklas)
- Toparrangement (locatie Balans). 

Met onze speerpunten en ambities richten wij ons op de talentontwikkeling van kinderen, 21st Century Skills en ouderbetrokkenheid. 

Benieuwd? 

Om u een beeld te kunnen geven van onze school, bent u altijd van harte welkom! Voor een afspraak belt u 0318-769117 of neem contact op met schoolleider Stacey Clercx via staceyclercx@wereldkidz.nl

Nieuwe ouders zijn van harte welkom om een afspraak te maken met Stacey. De data en meer informatie vindt u onder het kopje 'Voor nieuwe ouders'.