Wereldoriëntatie
Op Balans werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.

Wereldoriëntatie in groep 3 en 4 In groep 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide lessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.

Topografie in groep 5 t/m 8 In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.

Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal