Topklassen

WereldKidz biedt Topklassen voor hoogbegaafde kinderen aan op verschillende locaties, waaronder onze school. In de Topklas krijgen de leerlingen uitdagend onderwijs op hun eigen niveau. Per week werken zij één dag aan de reguliere leerstof. De vier andere dagen besteden zij aan een verzwaard lesprogramma voor rekenen-taal en aan andere vaardigheden. Bijvoorbeeld het leren van andere talen, het opzetten van een eigen onderzoek en vaardigheden op het gebied van techniek, kunst, cultuur en filosofie. Het leren leren en blijven leren staat in dit onderwijs centraal.

De kinderen in de Topklas zijn van verschillende leeftijd; kinderen kunnen instromen vanaf groep 4. De groep maakt gewoon deel uit van de school, net als de andere groepen. Sommige leerlingen uit de reguliere groepen draaien bij bepaalde onderdelen mee in de Topklas. Andersom sluiten de kinderen uit de Topklas in de pauzes en bij vakken als handvaardigheid en gym aan bij hun leeftijdsgenootjes. Zo willen wij tegemoet komen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.


Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen in aanmerking voor de Topklas. Dit IQ moet via een WISC-test door een gespecialiseerd orthopedagoog / psycholoog zijn vastgesteld.

Op de site van WereldKidz vindt u informatie over de aanmeldingsprocedure. Aan de Topklas zijn geen kosten verbonden. Wel dient uw kind in het bezit te zijn van een laptop.