Topklassen

WereldKidz biedt Topklassen voor hoogbegaafde kinderen aan op verschillende locaties, waaronder onze school. In de Topklas krijgen de leerlingen uitdagend onderwijs op hun eigen niveau. Per week werken zij één dag aan de reguliere leerstof. De vier andere dagen besteden zij aan een verzwaard lesprogramma voor rekenen-taal en aan andere vaardigheden. Bijvoorbeeld het leren van andere talen, het opzetten van een eigen onderzoek en vaardigheden op het gebied van techniek, kunst, cultuur en filosofie. Het leren leren en blijven leren staat in dit onderwijs centraal.

De kinderen in de Topklas zijn van verschillende leeftijd; kinderen kunnen instromen vanaf groep 4. De groep maakt gewoon deel uit van de school, net als de andere groepen. Sommige leerlingen uit de reguliere groepen draaien bij bepaalde onderdelen mee in de Topklas. Andersom sluiten de kinderen uit de Topklas in de pauzes en bij vakken als handvaardigheid en gym aan bij hun leeftijdsgenootjes. Zo willen wij tegemoet komen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen in aanmerking voor de Topklas. Dit IQ moet via een WISC-test door een gespecialiseerd orthopedagoog / psycholoog zijn vastgesteld. Op vijf basisscholen van WereldKidz zijn Topklassen: WereldKidz Balans in Veenendaal, WereldKidz Tweesprong ( locatie Duivenkamp) in Maarssen, WereldKidz Bolenstein in Maarssen, WereldKidz Kameleon in Doorn, WereldKidz Griffensteyn in Zeist en WereldKidz Anne Frank.

 

Op WereldKidz Achtbaan en WereldKidz Merseberch wordt er een variatie op het voltijds HB onderwijs aangeboden.

WereldKidz heeft al ruim 9 jaar ervaring op het gebied van hoogbegaafden onderwijs. Een van onze 5 onderwijsarrangementen is het zogenaamde Top-inclusief arrangement. Vier jaar geleden zijn wij ook in Veenendaal met dit aanbod gestart. Dit was op locatie Balans. We zien dat veel kinderen baat hebben bij deze vorm van onderwijs. Om die reden breiden we dit uit in Veenendaal West op onze locatie Achtbaan onder de noemer Top-Inclusief.

Uniek aan dit Top-inclusief is dat de leerlingen onderdeel uitmaken van de reguliere groepen. Het basisprogramma wordt gecompact tot 2,5 dag in de reguliere groep. De leerlingen volgen op de andere dagen het HB programma met gelijkgestemden. Hierbij is er extra aandacht voor o.a. de mindset en vakken als filosofie, rekenspecials, strategische denkspellen en onderzoekend en ontwerpend leren.

Voor welke kinderen is dit aanbod bedoeld?

Top-inclusief is er voor kinderen vanaf groep 5. Voorwaarde voor deelname aan dit arrangement is een IQ van 130 of hoger. Leerlingen die partieel hoogbegaafd zijn kunnen op onderdelen deelnemen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen een extra aanbod gericht op hun leeftijd. Hiermee zorgen we voor een volledig aanbod HB-onderwijs in de groepen 1 t/m 8.

Op de site van WereldKidz vindt u informatie over de aanmeldingsprocedure. Aan de Topklas zijn geen kosten verbonden. Wel dient uw kind in het bezit te zijn van een laptop.

Klik hier voor meer informatie.